Generalforsamling

 

 

Klik her for os se referat 2022

 

HF/VASEN

Der afholdes generalforsamling LØRDAG D. 30 APRIL 2022 Kl.11

på fællespladsen ved kontoret.

Vi henstiller til at der kun møder en person op pr. have

 

Dagsorden:

Velkomst:

1.   Valg af dirigent/ referent

2.   Navneopråb/valg af stemmetællere

3.   Formandens beretning

4.   Aflæggelse af regnskab v/kredskasserer

5.   Indkomne forslag    

6.    Valg af formand

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8.    På valg er:

      Tage Poulsen

       Steen Jensen          

       Leif Sørensen (ønsker ikke genvalg)

9.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af delegerede til Repræsentantskabsmøde

11.  Aflæggelse af regnskab for festudvalget

12.  Valg af festudvalg

Hilsen bestyrelsen