Generalforsamling

GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 27 FEBRUAR 2021

AFLYST info om ny dato kommer sener

i fritidscentret I Vestergade 15 KL 13.00

Velkomst:

 1. Valg af dirigent/ referent
 2. Navneopråb/valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab v/kredskasser
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 7. På valg er:

        Morten Sørensen

        Bitten Christensen

        Karin Jensen

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af delegerede til Repræsentantskabsmøde
 3. Aflæggelse af regnskab for festudvalget
 4. Festudvalg vælges