Bestyrelsen

BESTYRELSEN I VASEN 2021

FORMAND.

Per Sørensen Malurtstræde 13   tlf. nr. 40433516

BESTYRELSESMEDLEMMER.

 

Steen Jensen                                     tlf. 20324582

Leif Sørensen                                    tlf. 42760087

Tage Poulsen                                     tlf. 26248501

Bitten Christensen          

Karin Jensen.                                     tlf. 22815205

Raisa Taita​​​                                         tlf. 44108989

 

 

SUPPLEANTER.  

1. Bente Drejer

       2.Bjarne Bækdal Nielsen

 

VH. bestyrelsen