Bestyrelsen

BESTYRELSEN I VASEN 2022

FORMAND.

Per Sørensen Malurtstræde 13   tlf. nr. 40433516

 

BESTYRELSESMEDLEMMER.

Steen Jensen                           tlf. 20324582

Bjarne Bækdal Nielsen                     tlf. 20342054

Tage Poulsen                                    tlf. 26248501

Bitten Christensen          

Karin Jensen.                                    tlf. 22815205

Raisa Taita​​​       tlf. 44108989

 

 

SUPPLEANTER.  

1. Line Thomsen        

2. Tommy Refshøj

 

VH. bestyrelsen